Art & Design Papers no.10 / 2022

Download pdf

Content of Art & Design papers no.10

Maria OROSAN-TELEA Lect. univ. dr. / Associate professor PhD. 
Arta românească după 1960 reflectată în istorii ale artei orizontale 
Romanian Art after 1960 as reflected in horizontal art histories 

Valentina ȘTEFĂNESCU Conf. univ. dr. / Associate professor PhD. 
Cinci ediții ale Bienalei Internaționale de Arte Miniaturale Timișoara 
Cinci ediții ale Bienalei Internaționale de Arte Miniaturale Timișoara 

Remus ROTARU Conf. univ. dr. / Associate professor PhD. 
Gravura, atribut al continuității, legătura în relația tradiție-modernitate 
Engraving, an attribute of continuity, the link between tradition and modernity 

Iosif MIHAILO Conf. univ. dr. / Associate professor PhD. 
Bienala Interdesign 2022 – Design the future 
Bienala Interdesign 2022 – Design the future 

Alexandru BUNII Lect. univ. dr. / Lecturer PhD. 
Designul Generativ – și o nouă oportunitate estetică? 
Designul Generativ – și o nouă oportunitate estetică? 

Diana ANDREESCU Conf. univ. dr. / Associate professor PhD. 
COWORK 15’: O Metodologie de cercetare de lucru hibrid și un concept pilot de coworking 
COWORK 15’: A hybrid work research methodology and a coworking pilot concept 

Gloria GRATI Conf. univ. dr. / Associate professor PhD. 
Amprenta – cod unic, ca mijloc de exprimare plastică 
Amprenta – cod unic, ca mijloc de exprimare plastică 

Daniela CATONA Conf. univ. dr. / Associate professor PhD. 
Ipostaze efemere ale ceramicii contemporane 
Ephemeral aspects of contemporary ceramics

Cristina DAJU, Smaranda Sabina MOLDOVAN Lect. univ. dr. / Lecturer PhD. / Asist. univ. dr. / Assistant Prfessor PhD. 
Ciclicitate în creație – Din stradă în galerie, din galerie în stradă 
Cyclicity in Creation – From Street to Gallery, from Gallery to Street 

Cristina LAZĂR Lect. univ. dr. / Lecturer PhD. 
Contextul general al modei viitorului 
General context of future fashion 

Reka ADORJANI-GYORGYPAL Asist. univ. dr. / Assistant Prfessor PhD. 
Textul în arta textilă contemporană 
Talking Textiles in Contemporary Art 

Carla Cezara PĂDUREAN Asist. univ. drd. / Lecturer PhD. 
Expresii în alb 
Blank expressions 

Evelina-Elena TĂNASIE Drd. arte vizuale / PhD. Student 
Perspective asupra modularității în modă 
Perspectives on modularity in fashion 

Alexandru MIHAI Drd. arte vizuale / PhD. Student 
De la excelența designului la excelența interpretării, Giuseppe Guarneri del Gesù și Niccolò Paganini. 
From excellence of design to excellence of interpretation, Giuseppe Guarneri del Gesù and Niccolò Paganini. 

Anamaria VIȘOVAN Drd. arte vizuale / PhD. Student 
Identitatea umană modelată prin îmbrăcăminte 
Human identity shaped by clothing 

Sânziana GHEORGHE Drd. arte vizuale / PhD. Student 
Dezvoltarea conștiinței umane în Paleoliticul Superior, între ritual și practici artistice 
The development of human consciousness in the Upper Palaeolithic, between ritual and artistic practices 

Lóránt KOVÁCS Drd. arte vizuale / PhD. Student 
Revalorificarea spațiului public prin instalații artistice 
Re-activating the public space with artistic installations 

Luca MIXICH Drd. arte vizuale / PhD. Student 
Modernismul Fotografic şi Formele Incipiente ale Fotografiei Construite 
Photographic Modernism and the Early Forms of Constructed Photography 

Oana Maria POPESCU Drd. arte vizuale / PhD. Student 
Artă versus emoție – arhivarea emoțiilor 
Art versus emotion – archiving emotions 

Nicoleta Giorgiana BARBU Drd. arte vizuale / PhD. Student 
Colecții și colecționari de artă. Opera lui Theodor Pallady în colecția lui Krikor H. Zambaccian 
Collections and art collectors.The work of Theodor Pallady in the  collection of Krikor H. Zambaccian 

Mihaiela ANDONICurator / Curator 
(MONO-/DIA-) Logurile memoriei 
(MONO-/DIA-)Logues of memory 

Bianca MIC Drd. arte vizuale / PhD. Student 
Noțiuni fundamentale ale sistemului educațional în raport cu ambianta spațiului de interior 
Fundamental notions of the educational system in relation to the enviroment of the interior space 

Bianca BONDOC Drd. arte vizuale / PhD. Student 
O scurtă introducere în litografie 
A brief introduction to lithography 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *