Art & Design Papers no.10 / 2022

Content of Art & Design papers no.10 Maria OROSAN-TELEA – Lect. univ. dr. / Associate professor PhD.  Arta românească după 1960 reflectată în istorii ale artei orizontale  Romanian Art after 1960 as reflected in horizontal art histories  Valentina ȘTEFĂNESCU – Conf. univ. dr. / Associate professor PhD.  Cinci ediții ale Bienalei Internaționale de Arte Miniaturale Timișoara  Cinci…

Read More