Art & Design Papers no.8 / 2020

Download pdf
Content of Art & Design papers no.8

Iosif MIHAILO Conf. univ. dr. / Associate Professor PhD. Hab.
Bienala internațională Interdesign 2020 – Design the Future / 7
International Biennial Interdesign 2020 – Design the Future / 7

Valentina ȘTEFĂNESCU Conf. univ. dr. / Associate Professor PhD.
Textil sustenabil / 17
Sustainable textile / 17

Daniela CATONA Conf. univ. dr. / Associate Professor PhD.
Simulacrul şi obiectul pop în ceramica contemporană / 27
The simulacrum and the Pop Object in Contemporary Ceramics / 27

Gloria GRATI Conf. univ. dr. / Associate Professor PhD.
Semnul arhetipal în interpretarea personală / 35
The archetypal sign in personal interpretation / 35

Diana ANDREESCU Conf. univ. dr. / Associate Professor PhD.
De la schiță la produs prin ergonomie / 43
From sketch to product through ergonomics / 43

Alex BUNII Lect. univ. dr. / Lecturer PhD.
Democratizing Creativity II / 53
Democratizing Creativity II / 53

Sandra CHIRA Lect. univ. dr. / Lecturer PhD.
Vestimentația ca imagine de sine și imagine comunicată / 67
Clothing as self-image and communicated image / 67

Flavia BĂLAN Drd. arte vizuale / PhD. Student
De la cabinetul de curiozități la expoziția anistorică.
Semnificații ale expunerii. / 77
De la cabinetul de curiozități la expoziția anistorică.
Semnificații ale expunerii. / 77

Atila GOMBOȘ Drd. arte vizuale / PhD. Student
Ontologia operei de artă în contemporaneitate și
contextul său interdisciplinar / 91
The ontology of art in contemporaneity and its
interdisciplinary context / 91

Dana SIMIONESCU Drd. arte vizuale / PhD. Student
Ilustrația de modă și idealul de frumusețe.
Estetică și stilistică / 99
Fashion illustration and the ideal of beauty.
Aesthetics and stylistics / 99

Laura MUREȘAN Drd. arte vizuale / PhD. Student
Reflecții privind comunicarea prin vestimentație / 111
Reflections on communication through clothing / 111

Linda-Saskia MENCZEL Drd. arte vizuale / PhD. Student
Inscripții ebraice în arta europeană a secolelor
XV-XVIII–un semn al erudiției / 123
Hebrew inscriptions in European art of the 15th-18th
centuries– a sign of erudition / 123

Oana POPESCU Drd. arte vizuale / PhD. Student
Persomnium / 135
Persomnium 135

Carla Cezara PĂDUREAN Drd. arte vizuale / PhD. Student
Limbajul și percepția categorică a culorilor / 149
Language and categorical perception of colors / 149

Andreea PLEȘA Drd. arte vizuale / PhD. Student
De ce cumpărăm? Analiză asupra
consumerismului vestimentar / 157
Why do we purchase?
Analysis of clothing consumerism / 157

Maria-Magdalena MIHAILO Profesor limba română / Romanian language teacher
Cromatica în lirica bacoviană / 163
Chromatics in bacovia’s poetry / 163

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *