Art & Design Papers no.2 / 2015

Download pdf
Content of Art & Design papers no.2

Diana ANDREESCU Ceramica între tradiție și experiment / 5

Alexandru BUNII Freelancer, angajarea creativităţii în depăşirea limitelor / 11

Sandra CHIRA Moda străzii / 17 Ion GHERMAN Text şi imagine în era digitală – arta algoritmică / 25

Ioan IOVAN Spațiul și timpul din artă / 33

Camil MIHĂESCU Conturarea designului grafic ca domeniu independent în cadrul artelor plastice / 41

Iosif MIHAILO Precepte de adecvare a designului în viziunea lui Dieter Rams / 49

Corina NANI Corpul feminin – discurs senzual pentru arhitecţi / 55

Filip PETCU Semnul Sfintei Cruci ca pecete triumfală în sintaxa spațială a topos’ului ecleziastic georgian / 61

Raluca SITA Natura omului în relație cu mediul unui mijloc de transport feroviar / 67 Eniko SZUCS Design – creativitate – stil de viață / 73

Silvia TRION Iconografia vechitestamentară în arta paleocreștină / 81

Sergiu ZEGREAN Arta conceptuală, izvor de creativitate şi mijloc de reprezentare / 85