Art & Design Papers no.1 / 2014

Download pdf

Content of Art & Design papers no.1

Diana ANDREESCU Artă și funcționalitate în ceramica artistică a secolului al XX-lea. Banat / 7

Dan Aurel BĂCILĂ Sincretismul în artele plastice și muzică / 11

Alexandru BUNII Bijuteria, dincolo de atelierul tradițional / 17

Sandra ChIRA Problematica identității persoanei exprimată prin vestimentație / 21

Alexandru DOROGhI Simbolismul în pictură / 31

Matei GAȘPAR Wassily Kandinsky şi Piet Mondrian. De la revelaţia tabloului „invers” la o „Ethica ordine geometrico demonstrata” / 35

Gloria GRATI Arta ceramică, funcție și design / 43

Cătălin LATIş Automobile imaginare în industria cinematografică / 49

Iosif MIhAILO Electrocasnicele viitorului în competiții internaționale de design / 55

Corina NANI Senzualitatea corpului călător / 61

Filip Adrian PETCU Aspecte dihotomice ale grilelor conceptuale de argumentaţie în demersul de conservare şi restaurare a operelor de artă / 65

Eniko SZUCS Ambientul juvenil în limite domestice / 73

Silvia TRION Metode de cercetare ştiinţifică a operei de artă / 79

Sergiu ZEGREAN Designul interioarelor de iahturi, extravaganță și vizionarism / 85